nebud


foto

Sympozium organizuje Nebuď oběť od roku 2012 se značným zájmem veřejnosti a médií. Ideou sympozia bylo v uplynulých letech skloubit na jednom pódiu odborníky na téma rizik kyberprostoru s cílovou skupinou žáků, studentů, metodiků prevence, učitelů i široké veřejnosti. Na jednotlivých ročnících se účastnily organizace jako E-Bezpečí (Olomouc), Seznam se bezpečně od Seznam.cz (Praha), Linka bezpečí (Praha), Web Rangers společnosti Google, Policie ČR, Městská policie Ostrava, úřad Moravskoslezského kraje, statutární město Ostrava, Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava a další. Druhá polovina sympozia bývala výsadou žákovských a studentských prezentací vlastního pohledu na problematiku rizik internetu, stavu kyberšikany jak na školách, tak v societě dospívajících, o němž mnohdy sami z výzkumů nevíme. Předstoupit před stohlavé publikum je pro žáky těžkou, ale obohacující životní zkušeností, rozvíjí své prezentátorské schopnosti i sebevědomí, zároveň si tak můžeme vychovávat další zapálené odborníky na problematiku rizik internetu v Moravskoslezském kraji. Sympozium organizuje a moderuje náš odborný lektor Mgr. Lukáš Látal.

Od roku 2016 jsme poprvé vyzkoušeli sympozium přenechat pouze žákovským příspěvkům. S tímto krokem se sympozium opět posunulo blíže k dospívajícím, poněvadž základem každého příspěvku byla i následující diskuze publika s vystupujícími, která někdy přesáhla délkou samotný příspěvek, ale také svou živostí a zapálením zaujala všechny přítomné. A to je to, o co nám po celá léta naší práce šlo! :) Ročník 2016 byl také úspěšný díky konání v sále zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde se mohou všichni v sále zapojit do diskuze pomocí mikrofonů.Ročník 2017

Kde: sál zastupitelstva Úřadu Moravskoslezského kraje
Adresa: 28. října 117, Ostrava, tram. Adresa: zastávka Krajský úřad
Kdy: 8. 12. 2017 od 9.00 (registrace od 8.00)
Kdo: žáci, studenti, učitelé, rodiče, široká veřejnost
Kapacita sálu: 120 hostů (jedna škola max. jedna třída, nebo 20 žáků)
Donátor akce: ČSOB - projekt Bezpečný internet s ČSOB
Vstup: zdarma (nutno se zapsat do prezenční listiny)
Kontakt: Mgr. Lukáš Látal (nebudobet@email.cz, 734 147 317)

Ročníkem 2017 bychom rádi navázali na předešlý úspěšný ročník. I letos chceme dát prostor pouze žákovským prezentacím, proto jsme zcela vyloučili odborné výstupy a očekáváme vyšší zájem z řad samotných žáků a studentů nejen na pódiu, ale také v hledišti. Sympozium bude probíhat dopoledne od 9.00 (registrace od 8.00) do cca 13.00.
Vstup na sympozium probíhá vždy po předešlé registraci přes záložku Registrace, kdy je registrace potvrzena na uvedený email. Vítané jsou i třídní kolektivy, u registrace proto vždy uveďte celkový počet žáků. Sympozium probíhá díky finanční podpoře ČSOB a je nutné se před vstupem zapsat do prezenční listiny. Publikum bývá nejčastěji složeno z žáků a studentů, učitelů i metodiků prevence, ale i široké veřejnosti, která se o dané téma zajímá. Svým způsobem se dá říci, že na naše sympozium má otevřené dveře každý, kdo se chce s ostatními podělit o své zkušenosti, či se v roli posluchače něco nového o moderních technologiích dozvědět.

Specifikace žákovských příspěvků
Žákovské příspěvky mohou prezentovat žáci od základních, přes střední, až po vysokou školu. Smyslem prezentací žáků je představit rizika internetu z vlastního pohledu, ať už se jedná o konkrétní postřehy, aktivity škol nebo nové fenomény v oblasti virtuálního světa. Témata příspěvku nejsou nijak omezená, chceme obsáhnout širokou škálu a neopomíjet ani problematiku, o níž si myslíme, že není v našich očích zásadní. Vítané jsou příspěvky na téma kyberšikany, sextingu, kybergroomingu, sociálních sítí, hoaxů, netolismu, youtuberů, digitální demence atp. Vystupujícím bude k dispozici počítač, dataprojektor, internet, zvuk, mikrofon.
Prezentátoři obdrží osvědčení o vystoupení.

foto

Medializace

O akci jsou informována přední česká média jako Česká televize, Český rozhlas, Prima, Nova, Mladá fronta, Lidové noviny, Respekt, Reflex, ale i regionální televize Polar. Reportáž z prvního ročníku si můžete prohlédnout na odkazu zde.

1. ročník (2012)

Sympozium se konalo v reprezentativních prostorách hotelu Imperial Ostrava, kdy se jej účastnili zástupci E-Bezpečí, Národní centrum bezpečnějšího internetu s Horkou linkou, Metodik prevence v Pedagogicko-psychologické poradně, Vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Statutárního města Ostravy, Policie ČR i Městská policie Ostrava odbor prevence a okolo 130 hostů. Žákovské prezentace předvedlo šest statečných žáků základních a středních škol:

 1. Sexting
  Horová Tereza, Mikulík Mathias
  Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium
 2. Projekt facebook vs. fakebook
  9. roč. - Anna Bajgarová
  ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka
 3. Kyberšikana
  žáci 5. třídy
  ZŠ Ludgeřovice
 4. Závislost na počítači
  8.C - Fromeliusová, Bajtek
  ZŠ Porubská 831, Ostrava-Poruba
 5. Závislost na sociálních sítích
  1. roč. - Martin Prymus
 6. Filmová škola Nebuď oběť!
  9. roč. - Alexandra Jurečková
  ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka

2. ročník (2014)

Místo konání se změnilo na coworkingové centrum Viva v Ostravě-Hrabůvce. Z důvodu námrazy se neúčastnili mimoostravští hosté z řad odborníků, nicméně všichni aktéři žákovských příspěvků dorazili v pořádku a mohli přednést své příspěvky:

 1. Kyberšikana u pubescentů a adolescentů - aneb jaké důsledky může mít?
  Vladimíra Osadníková
  SZŠ Opava
 2. Nebezpečí virtuální sítě
  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory
 3. Nebezpečí internetu
  8. třída - Gabriela Tomanová a Jakub Mikulášek
  ZŠ U Kříže 28, Ostrava–Michálkovice
 4. Trikem proti kyberšikaně
  Anna Bajgarová, Vít Páník
  student VŠB-TUO
 5. Kyberšikana
  Johana Kania, Vanessa Siváková
  ZŠ a MŠ Staré Město

3. ročník (2015)

V roce 2015 proběhlo sympozium v aule Ostravské univerzity, která se stala také našim spoluorganizátorem. Třetí ročník měl co do počtu hostů i prezentátorů značný posun, níže uvádíme všechny vystupující.


Odborné příspěvky
 1. Ostravská univerzita
  doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.,PhDr. Viktória Kopuničová, PhD.
 2. Poradna pro primární prevenci, Ostrava
  Bc. Tomáš Velička
 3. Policie ČR
  por. Ing. Tomáš Vlačiha
 4. Úsek prevence a propagace Městské Policie Ostrava
  Bc. Liana Pospíšilová
 5. E-Bezpečí, Olomouc
  Mgr. Jan Bartoněk
 6. Centrum Inkluze, Opava
  Mgr. Lucie Stanjurová
 7. Seznam se bezpečně, Praha
  Martin Kožíšek
 8. Web Rangers Google, Praha
  Mgr. Jan Bartoněk

Žákovské příspěvky
 1. 3N - Nikdy nikomu nevěř
  Tomáš Schwarz, Michaela Kaczmarková
  OA a VOŠ sociální, Ostrava-Mariánské Hory
 2. Kyberšikana jako nebezpečný jev ve společnosti
  Terézia Slívová
  Ostravská
 3. Bezpečnost na internetu
  Klárka Bomboňová, Klárka Šupčíková, Jan Körner,Kristýna Nágelová
  ZŠ a MŠ Ludgeřovice
 4. Web Rangers v praxi
  František Lipina
  www.lipinafrantisek.webnode.cz, ZŠ a MŠ Ludgeřovice
 5. Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně
  Daniel Kaloča, Tomáš Kozák, Josef Žlebek,Tereza Česlíková, Jan Zdražil, Lucie Valníčková
  ZŠ Ostrava Muglinov
 6. Kyberšikana
  Markéta Grygaříková, Nikola Poledníková a Matin Švejkovský
  ZŠ a MŠ Staré Město

4. ročník (2016)

Přelomový ročník 2016 se konal 2. prosince v sále zastupitelstva Úřadu Moravskoslezského kraje, díky čemuž se mohli všichni v sále zapojit do diskuze pomocí mikrofonů. Poprvé bylo sympozium zaměřeno pouze na žákovské příspěvky a následnou diskuzi, která často přesáhla časově samotný výstup, ale hlavně svou živostí zaujala všechny přítomné v sále. Donátorem akce bylo MŠMT.

Seznam vystupujících:

 1. Petr Pan
  Sára Poloučková, Veronika Panáčková
  Social Team
 2. Falešný facebookový profil
  Eliška Hnátková, Ivana Filípková, Julie Hrčková, Samuel Kubíček, Ladislav Orenčák, Vojtěch Dulava, Jan Vojkůvka, Tobiáš Kubica, Marek Jonáš, Kristýna Čerňanská, Kamila Paluzgová, Jan Špurek
  1.ZŠ Pod Sovou, Frýdek-Místek
 3. Nebezpečí na internetu
  Sofie Vídeňská, Richard Šula, Klárka Partilová, Tereza Martiníková, Bára Andělová
  ZŠ a MŠ Ludgeřovice
 4. Někdy to vypadá nevinně
  Klárka Bomboňová, Klárka Šupčíková, Honza Korner
  ZŠ a MŠ Ludgeřovice
 5. Kyberšikana aneb na čí straně je chyba?
  Dominik Holický, Lukáš Mada
  Wichterlovo gymnázium
 6. Deep and Dark web
  Roman Szymutko Patrik Calda
  ZŠ Albrechtice
 7. Virtuální realita
  Vendula Dočkálková Elena Finsterlová Barbora Koňaříková Alena Remešová Veronika Chlubná Lucie Sekanínová Magdaléna Donátková Karolína Kozáková
  ZŠ Bruntál, Školní 2

Zde se prosím registrujte, kapacita sálu na Úřadu Moravskoslezského kraje je omezená. Po přihlášení obdržíte email, že vaše registrace proběhla úspěšně. Pokud se registrujete jako učitel s třídou žáků, napište prosím i počet všech účastníků.
Pro letošní ročník jsme po poslední zkušenosti přijali omezení, kdy pro jednu školu bude vymezena kapacita maximálně pro jednu třídu, případně pokud se jedná o smíšený kolektiv 20 míst. Děkujeme za pochopení, v minulých ročnících jsme museli bohužel spoustu zájemců pro plnou kapacitu odmítnout.

Kapacita sympozia je již naplněna, nové přihlášky již není možno přijímat.