cartoon cartoon

O sympoziu

Základní myšlenka

foto

Ideou sympozia je skloubit na jednom pódiu odborníky na téma rizik kyberprostoru s cílovou skupinou žáků, studentů, metodiků prevence, učitelů i široké veřejnosti. Již tradičně se první část věnuje odborným příspěvkům, výzkumům, kazuistikám a prezentacím činností jednotlivých organizací, jakými jsou E-Bezpečí, Safer Internet, Nebuď oběť, Seznam se bezpečně od Seznam.cz, Linka bezpečí, Google, Vodafone, Policie ČR, Městská policie Ostrava, úřad Moravskoslezského kraje, statutární město Ostrava, Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava a další. Druhá polovina sympozia je věnována žákovským a studentským prezentacím vlastního pohledu na problematiku rizik internetu, stavu kyberšikany jak na školách, tak v societě dospívajících, o němž mnohdy sami z výzkumů nevíme. Předstoupit před stohlavé publikum je pro žáky velice pozitivní životní zkušeností, rozvíjí své prezentátorské schopnosti i sebevědomí, zároveň si tak můžeme vychovávat další zapálené odborníky o problematiku rizik internetu v Moravskoslezském kraji.

Medializace

foto

O akci jsou informována přední česká média jako Česká televize, Český rozhlas, Prima, Nova, Mladá fronta, Lidové noviny, Respekt, Reflex, ale i regionální televize Polar. Reportáž z prvního ročníku si můžete prohlédnout na odkazu zde.

Bližší specifikace

foto

Povaha odborných příspěvků mívá různý charakter dle prezentujícího, taktéž jejich délka bývá různá v závislosti na aktuálních tématech. Obvyklá doba žákovských příspěvků bývá 10 minut, po domluvě je možno delší i kratší. Žáci si připraví vlastní powerpointovou, či jinou prezentaci, v níž přiblíží nebezpečí z vlastní perspektivy, pokud se například setkali s kyberšikanou, zesměšňováním na sociální síti atd. Mohou prezentovat i vlastní akce a projekty školy na toto téma, vítány jsou jakékoli příspěvky týkající se témat - kyberšikana, sexting, netholismus, kybergrooming, hoaxy, spam, stalking, sociální sítě aj. Vstup na sympozium probíhá vždy po předešlé registraci přes záložku Registrace, kdy je registrace potvrzena na uvedený email. Jelikož sympozium vždy probíhá díky finanční podpoře našich projektů (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) je nutné se před vstupem zapsat do prezenční listiny. Během přestávky sympozia je vždy zabezpečen raut a občerstvení pro všechny účastníky.

Celá akce je přístupná zdarma.

Pro koho je sympozium určeno?

foto

Z řad odborníků zveme již dlouhodobě zavedené organizace, ale taktéž zástupce státní správy, policie, ale také nově vzniklé iniciativy, poněvadž nové pohledy a přístupy problematiku kyberprostoru obohacují. Žákovské příspěvky mohou prezentovat žáci od základních, přes střední, až po vysokou školu. Publikum bývá nejčastěji složeno z žáků a studentů, učitelů i metodiků prevence, ale i široké veřejnosti, která se o dané téma zajímá. Svým způsobem se dá říci, že na naše sympozium má otevřené dveře každý, kdo se chce s ostatními podělit o své zkušenosti, či se v roli posluchače něco nového o moderních technologiích dozvědět.

Copyright © 2012-2015 by kweensey